Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 
Informacja o przystąpieniu do programu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
2022-11-03 13:38:22
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej
2022-10-20 14:35:32
do pobrania:  ...więcej

XLII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-09-22 12:29:17
Ogłoszenie  W dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Transmijsa on  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej
2022-09-20 14:04:09
do pobrania:  ...więcej

Rozpoczęcie konsultacji społecznych na temat Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz
2022-09-05 14:15:49
OgłoszenieWójta Gminy Wilczyce z dnia 05 września 2022 r.o rozpoczęciu konsultacji społecznych na temat Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz Podstawa prawna konsultacji 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o&  ...więcej

XLI Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-08-19 08:51:26
Ogłoszenie  W dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Tran  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2022-08-01 13:08:00
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2022-06-24 09:40:26
  ...więcej

XXXX Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-06-06 12:40:55
Ogłoszenie  W dniu 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXX Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Transmijsa on-line pod adr  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2022-06-01 08:24:43
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2021 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
2022-05-27 13:03:24
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
2022-05-27 13:00:25
  ...więcej

XXXIX Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-05-09 11:31:37
Ogłoszenie  W dniu 12 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej   Transmijsa on-line  ...więcej

XXXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-04-06 13:18:21
Ogłoszenie  W dniu 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej   Transmijsa o  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
2022-03-21 11:06:30
  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie Gminy Wilczyce
2022-03-17 14:54:06
Do pobrania: - ogłoszenie wraz z wykazem (pdf)  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
2022-03-07 14:20:34
Wilczyce, dn. 07.03.2022 r. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert   Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultur  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dot. postępowania pod nazwą: Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczyce
2022-02-25 11:26:33
Wilczyce, dn. 25.02.2022 r.   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert   Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pom  ...więcej

XXXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-02-18 12:17:33
Ogłoszenie  W dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej  - porządek obrad (PD  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2022-02-14 12:56:01
do pobrania: - Informacja o wynikach (PDF)  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 76
poprzednie     następne