bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wilczyce www.wilczyce.pl
Strona główna strona główna 

Wyniki zewnętrznej kontroli
Wyniki kontroli 
Regionanlna Izba Obrachunkowa w Kielcach przeprowadziła w dniach 15 lutego - 9 maja 2005 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Wilczyce za okres 2004 roku. wyniki kontroli
Data wprowadzenia informacji 2005-07-26 14:39:44, wprowadzający: Mateusz Gajek
 
 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-06-04 11:57:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Wilczyce - w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-28 14:42:23 Informację zaktualizowano 2007-08-28 14:50:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Wynik Kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej - Kielce
2009-05-22 
 Wynik Kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 11:34:06 Informację zaktualizowano 2009-06-16 11:50:57, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 15 do 17 czerwca 2009 roku w Urzędzie Gminy w Wilczycach w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2008 roku na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, mającej miejsce w 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-06-17 12:33:17 Informację zaktualizowano 2009-06-17 12:40:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - 10 lipca 2009r.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-01 11:15:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół z kontroli - Najwyższej Izby Kontroli dot. ochrony przeciwpowodziowej w latach 2007-2008.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-23 12:18:25, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie pokontrolne z dnia 03.07.2017 r. - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 14:38:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół kontroli nr 55/18 - Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 13:51:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 13:25:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 21.05.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 13:10:52, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 15.04.2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 11:43:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu - 24 października 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 11:26:36, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu - 3 czerwca 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 10:36:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół Kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy 16-17.09.2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 09:36:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Wystąpienie pokontrolne NIK z dn. 04.12.2020 r. dot. zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 10:56:17 Informację zaktualizowano 2020-12-15 11:01:11, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-10-20 10:53:43 Informację zaktualizowano 2021-10-20 11:10:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl