bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wilczyce www.wilczyce.pl
Strona główna strona główna 

Strategia rozwoju
 
 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY WILCZYCE NA LATA 2004 - 2006
Data wprowadzenia informacji 2004-07-05 13:11:45, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Plan gospodarki odpadami dla gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2004-07-05 14:23:30, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Program Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2007-2013
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 12:55:50 Informację zaktualizowano 2007-05-29 13:02:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Program Rozwoju Lokalnego Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 13:08:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 PLAN DZIAŁANIA GMINY WILCZYCE w ramach Programu Integracji Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2008-03-20 10:11:28 Informację zaktualizowano 2008-03-20 10:11:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce na lata 2008 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 13:57:33 Informację zaktualizowano 2009-01-14 13:58:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Strategia Rozwoju Gminy Wilczyce na lata 2015-2022
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 12:06:36 Informację zaktualizowano 2016-04-06 12:13:53, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Program Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 09:28:30, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 11:59:00, wprowadzający: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl