bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wilczyce www.wilczyce.pl
Strona główna strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
 
Rada Gminy w Wilczycach  Uchwałą nr XIII /74/2004 z dnia 2 marca 2004 r. zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce. Planowane zakończenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej Gminy planowane jest w  2007 roku. 
Data wprowadzenia informacji 2007-02-21 13:47:37, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2007-09-18 11:55:46, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2008-06-10 14:15:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wilczyce - tekst
Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 10:15:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 UCHWAŁA NR IX/46/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 14:03:56, wprowadzający: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl