bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wilczyce www.wilczyce.pl
Strona główna strona główna 

Programy
 
 Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Wilczyce na lata 2013 - 2032
Data wprowadzenia informacji 2013-10-23 11:18:27, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr XXVII/167/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce na lata 2014-2020"
Data wprowadzenia informacji 2014-03-20 14:25:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr XXVII/168/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-03-20 14:51:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl