bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wilczyce www.wilczyce.pl
Strona główna strona główna 

Referaty - stanowiska pracy
 

1. Referat Organizacyjny
- Sekretariat tel. (015) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93, fax. 837-72-36.
- Biuro Rady Gminy
- ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na alkohol, straże
- obsługa informatyczna

2. Referat Finansowo - Budżetowy
- księgowość budżetowa
- księgowość podatkowa
- wymiar podatkowy
- księgowość budżetowa - oświatowa

3. Referat Spraw Obywatelskich, USC i oświaty
- ewidencja ludności i dowodów osobistych
- sprawy wojskowo - obronne
- obsługa administracyjno - organizacyjna szkół

4. Referat rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, planowania, inwestycji i zamówień publicznych.

- organizacja przetargów

- gospodarowanie mieniem gminnym

- sprawy z  zakresu planowania przestrzennego, rolnictwa i ochrony środowiska

5. Referat Gospodarki Komunalnej

- sprawy z zakresu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- sprawy z zakresu dostarczania wody 

- bierzące utrzymanie dróg gminnych

 

 

Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy

Nr pokoju

Stanowisko pracy

Telefon kontaktowy

Nr wewnętrzny

1

Wójt Gminy

(15) 837 72 75

20

1

(sekretariat) Dodatki mieszkaniowe, zezwolenia na alkohol

(15) 837 72 75

33

2

Sprawy obronne, obrona cywilna, ewidencja ludności, zarządzanie kryzysowe

- Urząd Stanu Cywilnego

(15) 837 72 75

22

3

Skarbnik Gminy

(15) 837 72 75

30

4

Księgowość

(15) 837 72 75

21

5

Sekretarz Gminy, promocja Gminy,

(15) 837 72 75

23

6

Księgowość budżetowa oświaty, oświata,  

(15) 837 72 75

25

5 (parter)

Referat Gospodarki Komunalnej

(15) 837 72 75

26

7

Rolnictwo, gospodarka gruntami

(15) 837 72 75

28

8

Ewidencja działalności gospodarczej, ochrona przeciwpożarowa (OSP), obsługa Rady Gminy

(15) 837 72 75

29

9

Informatyk, zamówienia publiczne,

(15) 837 72 75

35

10

Inwestycje, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska

(15) 837 72 75

27

11

Księgowość podatkowa, wymiar, pobór podatku i opłat

(15) 837 72 75

24

14

Gospodarka Odpadami

(15) 837 72 75

32

 
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 12:55:25 Informację zaktualizowano 2016-10-17 14:32:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl