Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wyniki zewnętrznej kontroli strona główna 

Wyniki zewnętrznej kontroli
Wyniki kontroli 
Regionanlna Izba Obrachunkowa w Kielcach przeprowadziła w dniach 15 lutego - 9 maja 2005 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Wilczyce za okres 2004 roku. wyniki kontroli
Data wprowadzenia informacji 2005-07-26 14:39:44, wprowadzający: Mateusz Gajek
 
 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-06-04 11:57:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Wilczyce - w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-28 14:42:23 Informację zaktualizowano 2007-08-28 14:50:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Wynik Kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej - Kielce
2009-05-22 
 Wynik Kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 11:34:06 Informację zaktualizowano 2009-06-16 11:50:57, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 15 do 17 czerwca 2009 roku w Urzędzie Gminy w Wilczycach w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2008 roku na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, mającej miejsce w 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-06-17 12:33:17 Informację zaktualizowano 2009-06-17 12:40:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - 10 lipca 2009r.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-01 11:15:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół z kontroli - Najwyższej Izby Kontroli dot. ochrony przeciwpowodziowej w latach 2007-2008.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-23 12:18:25, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie pokontrolne z dnia 03.07.2017 r. - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 14:38:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół kontroli nr 55/18 - Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 13:51:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 13:25:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 21.05.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 13:10:52, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 15.04.2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 11:43:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu - 24 października 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 11:26:36, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu - 3 czerwca 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 10:36:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół Kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy 16-17.09.2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 09:36:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Wystąpienie pokontrolne NIK z dn. 04.12.2020 r. dot. zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 10:56:17 Informację zaktualizowano 2020-12-15 11:01:11, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-10-20 10:53:43 Informację zaktualizowano 2021-10-20 11:10:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku