Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wyniki zewnętrznej kontroli strona główna 

Wyniki zewnętrznej kontroli
Wyniki kontroli 
Regionanlna Izba Obrachunkowa w Kielcach przeprowadziła w dniach 15 lutego - 9 maja 2005 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Wilczyce za okres 2004 roku. wyniki kontroli
Data wprowadzenia informacji 2005-07-26 14:39:44, wprowadzający: Mateusz Gajek
 
 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-06-04 11:57:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Wilczyce - w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-28 14:42:23 Informację zaktualizowano 2007-08-28 14:50:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Wynik Kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej - Kielce
2009-05-22 
 Wynik Kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 11:34:06 Informację zaktualizowano 2009-06-16 11:50:57, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 15 do 17 czerwca 2009 roku w Urzędzie Gminy w Wilczycach w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2008 roku na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, mającej miejsce w 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-06-17 12:33:17 Informację zaktualizowano 2009-06-17 12:40:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - 10 lipca 2009r.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-01 11:15:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół z kontroli - Najwyższej Izby Kontroli dot. ochrony przeciwpowodziowej w latach 2007-2008.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-23 12:18:25, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku