Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie strona główna 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie 
 Formularz A
Data wprowadzenia informacji 2006-05-19 12:56:01 Informację zaktualizowano 2007-01-23 14:46:16, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Formularz B
Data wprowadzenia informacji 2006-05-19 12:56:50 Informację zaktualizowano 2007-04-12 14:58:02, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 14:37:08 Informację zaktualizowano 2006-07-12 14:40:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniuw publicznym dostępie wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie. Projekt "Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-01 08:04:24 Informację zaktualizowano 2007-03-12 11:20:41, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
  Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-26 08:45:53, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie : Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 09:54:45 Informację zaktualizowano 2011-09-08 09:55:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
Projekt II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce  
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 13:39:13, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy.  
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 19:39:05 Informację zaktualizowano 2013-02-07 19:39:14, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko (PDF) 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:26:32, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
Protokół z przeprowadzenia nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko (PDF) 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:26:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie-rozbudowie mostu na rzece Opatówce w km 13+750 w miejscowości Łukawa, gm. Wilczyce, woj. świętokrzyskie"
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 14:31:40, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża "Gałkowice" metodą odkrywkową, na obszarze 1.95 ha w miejscowości Gałkowice Ocin, gm. Wilczyce, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie"
Data wprowadzenia informacji 2013-11-05 09:33:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Obiweszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Obwieszczenie (PDF)


Załącznik:

 Strategia Rozwoju Gminy Wilczyce na lata 2015-2022
Data wprowadzenia informacji 2015-07-08 12:41:38 Informację zaktualizowano 2015-07-08 12:45:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0752 T Gałkowice Ocin – Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1 + 790” zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 283, obręb ewidencyjny nr 6 Gałkowice Ocin, gmina Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2016-03-07 14:05:32, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zamiarze wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 0752T Gałkowice Ocin - Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1+790 "
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 13:53:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0752 T Gałkowice - Ocin - Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1 + 790" (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2016-05-16 14:13:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Karta informacyjna 1/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 21:36:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce na lata 2016-2023”
Data wprowadzenia informacji 2016-11-14 09:10:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 08:20:32 Informację zaktualizowano 2017-01-19 08:25:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku