Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie strona główna 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie 
 Formularz A
Data wprowadzenia informacji 2006-05-19 12:56:01 Informację zaktualizowano 2007-01-23 14:46:16, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Formularz B
Data wprowadzenia informacji 2006-05-19 12:56:50 Informację zaktualizowano 2007-04-12 14:58:02, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 14:37:08 Informację zaktualizowano 2006-07-12 14:40:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniuw publicznym dostępie wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie. Projekt "Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-01 08:04:24 Informację zaktualizowano 2007-03-12 11:20:41, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
  Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-26 08:45:53, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie : Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 09:54:45 Informację zaktualizowano 2011-09-08 09:55:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
Projekt II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce  
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 13:39:13, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy.  
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 19:39:05 Informację zaktualizowano 2013-02-07 19:39:14, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko (PDF) 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:26:32, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
Protokół z przeprowadzenia nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko (PDF) 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:26:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie-rozbudowie mostu na rzece Opatówce w km 13+750 w miejscowości Łukawa, gm. Wilczyce, woj. świętokrzyskie"
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 14:31:40, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża "Gałkowice" metodą odkrywkową, na obszarze 1.95 ha w miejscowości Gałkowice Ocin, gm. Wilczyce, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie"
Data wprowadzenia informacji 2013-11-05 09:33:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Obiweszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Obwieszczenie (PDF)


Załącznik:

 Strategia Rozwoju Gminy Wilczyce na lata 2015-2022
Data wprowadzenia informacji 2015-07-08 12:41:38 Informację zaktualizowano 2015-07-08 12:45:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0752 T Gałkowice Ocin – Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1 + 790” zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 283, obręb ewidencyjny nr 6 Gałkowice Ocin, gmina Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2016-03-07 14:05:32, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zamiarze wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 0752T Gałkowice Ocin - Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1+790 "
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 13:53:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0752 T Gałkowice - Ocin - Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1 + 790" (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2016-05-16 14:13:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Karta informacyjna 1/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 21:36:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce na lata 2016-2023”
Data wprowadzenia informacji 2016-11-14 09:10:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 08:20:32 Informację zaktualizowano 2017-01-19 08:25:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 grudnia 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023
Data wprowadzenia informacji 2020-12-22 12:16:24, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku