Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
 
 Uchwała 10 ws. ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:28:08, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 11 ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:28:47, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 12 ws. ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:28:56, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 13 ws. określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:29:04, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 14 ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:29:10, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 15 ws. ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:29:17, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 16 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:29:23, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 17 ws. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru na 2003 r
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:29:29, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
Rok 2008 

Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok na terenie Gminy Wilczyce


  Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


 Uchwała Nr XX/116/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku


Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.


  Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2009 rok.


Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego ,od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:59:27 Informację zaktualizowano 2013-02-08 11:59:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Rok 2009 

 UCHWAŁA NR XXIX/155/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok.


UCHWAŁA NR XXIX/156/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


 UCHWAŁA NR XXIX/157/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku i zwolnień z podatku na terenie Gminy Wilczyce

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:09:40, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Rok 2010 

UCHWAŁA NR XXXVII/210/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2011 rok.


UCHWAŁA NR XXXVII/211/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


UCHWAŁA NR XXXVII/212/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.


UCHWAŁA NR XXXVII/213/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku na terenie Gminy Wilczyce


Uchwała Nr I/7/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


Uchwała Nr I/8/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:12:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Rok 2011 

Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru


 UCHWAŁA NR X/50/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2012 rok.


UCHWAŁA NR X/51/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.


 UCHWAŁA NR X/52/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


UCHWAŁA NR X/53/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej jej poboru i określenia inkasenta.


UCHWAŁA NR X/54/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r. na terenie Gminy Wilczyce.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:23:15, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Rok 2012 

UchUchwała Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2013 rok.


Uchwała Nr XVIII /99/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku.


Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


 Uchwala Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku na terenie Gminy Wilczyce


UCHWAŁA NR XIX/109/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.


UCHWAŁA NR XIX/110/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XIX/112/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:27:34 Informację zaktualizowano 2013-02-07 13:29:02, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Rok 2013 

Uchwała Nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2014 rok.


Uchwała Nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 roku.


Uchwała Nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i terminy płatności.


Uchwała Nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku na terenie Gminy Wilczyce


 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-08 14:16:13, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku