Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
 
 Uchwała 10 ws. ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:28:08, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 11 ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:28:47, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 12 ws. ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:28:56, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 13 ws. określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:29:04, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 14 ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:29:10, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 15 ws. ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:29:17, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 16 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:29:23, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Uchwała 17 ws. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru na 2003 r
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 13:29:29, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
Rok 2008 

Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok na terenie Gminy Wilczyce


  Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


 Uchwała Nr XX/116/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku


Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.


  Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2009 rok.


Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego ,od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:59:27 Informację zaktualizowano 2013-02-08 11:59:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Rok 2009 

 UCHWAŁA NR XXIX/155/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok.


UCHWAŁA NR XXIX/156/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


 UCHWAŁA NR XXIX/157/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku i zwolnień z podatku na terenie Gminy Wilczyce

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:09:40, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Rok 2010 

UCHWAŁA NR XXXVII/210/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2011 rok.


UCHWAŁA NR XXXVII/211/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


UCHWAŁA NR XXXVII/212/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.


UCHWAŁA NR XXXVII/213/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku na terenie Gminy Wilczyce


Uchwała Nr I/7/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


Uchwała Nr I/8/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:12:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Rok 2011 

Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru


 UCHWAŁA NR X/50/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2012 rok.


UCHWAŁA NR X/51/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.


 UCHWAŁA NR X/52/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


UCHWAŁA NR X/53/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej jej poboru i określenia inkasenta.


UCHWAŁA NR X/54/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r. na terenie Gminy Wilczyce.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:23:15, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Rok 2012 

UchUchwała Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2013 rok.


Uchwała Nr XVIII /99/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku.


Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.


 Uchwala Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku na terenie Gminy Wilczyce


UCHWAŁA NR XIX/109/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.


UCHWAŁA NR XIX/110/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XIX/112/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:27:34 Informację zaktualizowano 2013-02-07 13:29:02, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Rok 2013 

Uchwała Nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2014 rok.


Uchwała Nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 roku.


Uchwała Nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i terminy płatności.


Uchwała Nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku na terenie Gminy Wilczyce


 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-08 14:16:13, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku