Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju strona główna 

Strategia rozwoju
 
 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY WILCZYCE NA LATA 2004 - 2006
Data wprowadzenia informacji 2004-07-05 13:11:45, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Plan gospodarki odpadami dla gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2004-07-05 14:23:30, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Program Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2007-2013
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 12:55:50 Informację zaktualizowano 2007-05-29 13:02:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Program Rozwoju Lokalnego Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 13:08:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 PLAN DZIAŁANIA GMINY WILCZYCE w ramach Programu Integracji Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2008-03-20 10:11:28 Informację zaktualizowano 2008-03-20 10:11:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce na lata 2008 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 13:57:33 Informację zaktualizowano 2009-01-14 13:58:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Strategia Rozwoju Gminy Wilczyce na lata 2015-2022
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 12:06:36 Informację zaktualizowano 2016-04-06 12:13:53, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Program Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 09:28:30, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku