Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
° Projekt II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce
° Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy.
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
 
Rada Gminy w Wilczycach  Uchwałą nr XIII /74/2004 z dnia 2 marca 2004 r. zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce. Planowane zakończenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej Gminy planowane jest w  2007 roku. 
Data wprowadzenia informacji 2007-02-21 13:47:37, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2007-09-18 11:55:46, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2008-06-10 14:15:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wilczyce - tekst
Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 10:15:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 UCHWAŁA NR IX/46/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 14:03:56, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku