Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
° Projekt II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko II Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce
° Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy.
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
 
Rada Gminy w Wilczycach  Uchwałą nr XIII /74/2004 z dnia 2 marca 2004 r. zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce. Planowane zakończenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej Gminy planowane jest w  2007 roku. 
Data wprowadzenia informacji 2007-02-21 13:47:37, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2007-09-18 11:55:46, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2008-06-10 14:15:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wilczyce - tekst
Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 10:15:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 UCHWAŁA NR IX/46/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 14:03:56, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku