Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
° Ogłoszenia o Zamówieniu
° Informacje z otwarcia ofert
° Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
° Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000,00 zł /netto/
° Plan zamówień publicznych
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne > Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty strona główna 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 Uchylenie informacji o wynikach oraz Unieważnienie postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”
Data wprowadzenia informacji 2023-01-05 14:47:15 Informację zaktualizowano 2023-01-05 14:50:14, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty dot. postępowania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce” ZP.271.12.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-05 12:56:22, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania dot. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.13.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-25 13:50:22 Informację zaktualizowano 2022-11-25 14:00:35, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na Część 1 dot. postępowania pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”, znak sprawy: ZP.271.9.2022 (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 13:00:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Sprostowanie - Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania dotyczy postępowania pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”, znak sprawy: ZP.271.10.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 12:52:24 Informację zaktualizowano 2022-10-07 12:55:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY oraz UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”, znak sprawy: ZP.271.10.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-09-27 14:35:20 Informację zaktualizowano 2022-09-27 14:36:14, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty dot. postępowania pn. „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki, Daromin, Przezwody, Wilczyce, Pęczyny, Zagrody, Łukawa, Ocinek”. Znak: ZP.271.4.2022 (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2022-09-13 14:12:10, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o unieważnieniu postępowania na „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” dla części 2 i 3, znak: ZP.271.9.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-09-05 14:53:44 Informację zaktualizowano 2022-09-05 14:57:37, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o wyborze naj korzystniejszej oferty dot. postępowania pn. pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce – 2 postępowanie”; numer referencyjny postępowania: ZP.271.7.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-09-01 11:34:11, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przezwody”. Znak: ZP.271.5.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-08-30 13:48:48 Informację zaktualizowano 2022-08-30 13:49:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o unieważnieniu postępowania na „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.8.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-08-19 10:14:24 Informację zaktualizowano 2022-08-19 10:20:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn.: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2022/2023”, numer referencyjny postępowania: ZP.271.6.2022 (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2022-08-12 10:14:37 Informację zaktualizowano 2022-08-16 13:29:06, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Część nr 1 zadanie pn. "„Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce” Znak: ZP.271.3.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-06-21 14:44:35, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o unieważnieniu postępowania na część nr 2 dot. zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce”. Znak: ZP.271.3.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-06-14 14:31:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. zamówienia pn. „Zakup i dostawa dla Urzędu Gminy w Wilczycach nowej koparko-ładowarki”
Data wprowadzenia informacji 2022-03-25 13:50:58 Informację zaktualizowano 2022-03-25 13:52:41, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia pn. „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km.” (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2022-02-22 13:07:38 Informację zaktualizowano 2022-02-22 13:12:02, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot zamówienia pn. „Remont drogi gminnej nr 395007T w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300”.
Data wprowadzenia informacji 2021-11-18 08:21:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku