Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
° sprawozdanie z realizacji budżetu
° Bilans z wykonania budżetu
° Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
 
 Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/2003 ws. uchwalenia budżetu Gminy na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:27:32, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 1. Dochody budżetu
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:32:52, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 2. Wydatki
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:33:10, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 3. Przychody i rozchody budżetu
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:35:20, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 4 . Wydatki na inwestycje roczne
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:36:50, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 5. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:37:52, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 6. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:39:50, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 7. Wykaz dotacji dla innych podmiotów w 2003 roku
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:40:55, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 8. Prognoza długu publicznego dla budżetu deficytowego Gminy Wilczyce na lata 2001–2004
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:42:12, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
Wydatki w roku 2005 
 Wydatki_2005.pdf
Data wprowadzenia informacji 2005-05-12 14:13:36, wprowadzający: Mateusz Gajek
Dochody w roku 2005 
 Dochody_2005.pdf
Data wprowadzenia informacji 2005-05-12 14:14:56, wprowadzający: Mateusz Gajek
Budżet na rok 2006 
 budzet2006.exe
Data wprowadzenia informacji 2006-03-24 13:46:32, wprowadzający: Sylwester Jankowski
Budżet na rok 2007 
 Budżet na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 08:45:21 Informację zaktualizowano 2007-02-15 08:46:48, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2008 
Sesja XII Uchw nr 70 2007 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.rtf

 
 zalaczniki do Uchwaly Uchw. nr 70 Sesja XII.xls

 

Sesja XIII Uchw nr 78 2008 zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.rtf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:20:36 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:22:41, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2009 
Uchwała Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok

 
 Załącznik do Uchwały Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok

 
 Objaśnienie do budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:23:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2010 
 UCHWAŁA NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2010 rok

 
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 3a do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 4a do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 4b do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 5 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 6 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 7 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 8 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 9 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 10 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 11 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 12 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:30:25 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:31:36, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2011 
 
 UCHWAŁA NR III/11/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok

 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

 
 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

 
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

 
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

 
 Załącznik nr 8 do uchwały nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:38:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2012 
UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 9 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:44:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2013 

UCHWAŁA NR XIX/104/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok


UCHWAŁA NR XX/113/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.


Uchwała Nr XX/114/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała Nr XXII/132/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok


Uchwała Nr XXII/134/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Uchwała Nr XXII/135/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Uchwała Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała Nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Uchwała Nr XXIV/143/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała Nr XXV/150/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022


Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok


 Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2013


Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:46:30 Informację zaktualizowano 2014-01-08 14:08:24, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2014 

Uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022


Uchwała Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2014 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-08 14:09:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku