Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
° sprawozdanie z realizacji budżetu
° Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
 
 Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/2003 ws. uchwalenia budżetu Gminy na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:27:32, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 1. Dochody budżetu
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:32:52, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 2. Wydatki
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:33:10, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 3. Przychody i rozchody budżetu
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:35:20, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 4 . Wydatki na inwestycje roczne
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:36:50, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 5. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:37:52, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 6. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:39:50, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 7. Wykaz dotacji dla innych podmiotów w 2003 roku
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:40:55, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 8. Prognoza długu publicznego dla budżetu deficytowego Gminy Wilczyce na lata 2001–2004
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:42:12, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
Wydatki w roku 2005 
 Wydatki_2005.pdf
Data wprowadzenia informacji 2005-05-12 14:13:36, wprowadzający: Mateusz Gajek
Dochody w roku 2005 
 Dochody_2005.pdf
Data wprowadzenia informacji 2005-05-12 14:14:56, wprowadzający: Mateusz Gajek
Budżet na rok 2006 
 budzet2006.exe
Data wprowadzenia informacji 2006-03-24 13:46:32, wprowadzający: Sylwester Jankowski
Budżet na rok 2007 
 Budżet na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 08:45:21 Informację zaktualizowano 2007-02-15 08:46:48, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2008 
Sesja XII Uchw nr 70 2007 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.rtf

 
 zalaczniki do Uchwaly Uchw. nr 70 Sesja XII.xls

 

Sesja XIII Uchw nr 78 2008 zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.rtf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:20:36 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:22:41, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2009 
Uchwała Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok

 
 Załącznik do Uchwały Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok

 
 Objaśnienie do budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:23:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2010 
 UCHWAŁA NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2010 rok

 
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 3a do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 4a do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 4b do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 5 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 6 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 7 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 8 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 9 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 10 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 11 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 12 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:30:25 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:31:36, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2011 
 
 UCHWAŁA NR III/11/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok

 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

 
 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

 
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

 
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

 
 Załącznik nr 8 do uchwały nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:38:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2012 
UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 9 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:44:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2013 

UCHWAŁA NR XIX/104/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok


UCHWAŁA NR XX/113/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.


Uchwała Nr XX/114/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała Nr XXII/132/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok


Uchwała Nr XXII/134/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Uchwała Nr XXII/135/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Uchwała Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała Nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Uchwała Nr XXIV/143/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała Nr XXV/150/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022


Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok


 Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2013


Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:46:30 Informację zaktualizowano 2014-01-08 14:08:24, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2014 

Uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022


Uchwała Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2014 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-08 14:09:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku