Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzanie Kryzysowe strona główna 

Zarządzanie Kryzysowe
 
 Sygnały alarmowe i sposoby ich ogłaszania
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 13:34:44, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 13:36:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja dotycząca ochrony zdrowia
Data wprowadzenia informacji 2009-11-04 11:04:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-15 14:43:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Stopnie Alarmowe - Terroryzm
Data wprowadzenia informacji 2016-07-20 11:51:58 Informację zaktualizowano 2016-07-20 11:54:07, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie NR 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2016-07-20 11:53:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 

Powódź - co warto wiedzieć!!

 1. definicja, rodzaje i typy powodzi
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:12:12 Informację zaktualizowano 2015-07-10 10:24:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 2. Jak przygotować rodzine do powodzi
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:15:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 3. jak się zabezpieczyć przed stratami powodziowmi
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:15:44, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 4. rodzinny plan powodziowy - lista kontrolna
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:16:21, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 5. kiedy nadejdzie informacja o powodzi
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:17:03, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 6. po powrocie do domu
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:17:35, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 7. osuszanie budynków po powodzi
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:19:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku