Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzanie Kryzysowe strona główna 

Zarządzanie Kryzysowe
 
 Sygnały alarmowe i sposoby ich ogłaszania
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 13:34:44, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 13:36:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja dotycząca ochrony zdrowia
Data wprowadzenia informacji 2009-11-04 11:04:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-15 14:43:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Stopnie Alarmowe - Terroryzm
Data wprowadzenia informacji 2016-07-20 11:51:58 Informację zaktualizowano 2016-07-20 11:54:07, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie NR 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2016-07-20 11:53:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 

Powódź - co warto wiedzieć!!

 1. definicja, rodzaje i typy powodzi
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:12:12 Informację zaktualizowano 2015-07-10 10:24:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 2. Jak przygotować rodzine do powodzi
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:15:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 3. jak się zabezpieczyć przed stratami powodziowmi
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:15:44, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 4. rodzinny plan powodziowy - lista kontrolna
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:16:21, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 5. kiedy nadejdzie informacja o powodzi
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:17:03, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 6. po powrocie do domu
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:17:35, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 7. osuszanie budynków po powodzi
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 10:19:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 

Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy.

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-06 08:59:11, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku