Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
° Ogłoszenia o Zamówieniu
° Informacje z otwarcia ofert
° Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
° Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000,00 zł /netto/
° Plan zamówień publicznych
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000,00 zł /netto/ strona główna 
ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-2/2023/ŚŚ dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2023-03-15 14:45:38
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa I  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-1/2023/ŚŚ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2023-03-15 14:17:24
realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddzia  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn. „Sukcesywny zakup paliw płynnych” znak: ZP.1.2023
2023-01-18 14:12:33
  ...więcej

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn. „Sukcesywny zakup paliw płynnych” znak: ZP.1.2023
2023-01-04 13:04:30
  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 9.1.2-16/2022/ŚŚ dotyczy zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2023-01-02 14:46:05
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa I  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-16/2022/ŚŚ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-12-22 14:34:37
realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddzia  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.1.2-15/2022/ŚŚ Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dostawa dywanu w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-12-16 10:38:28
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa I  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.1.2-14/2022/ŚŚ Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-12-12 10:43:48
  do pobrania:  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowanie nr 9.2.1-13/2022/ŚŚ Dotyczy zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-12-02 13:57:27
  do pobrania  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-15/2022/ŚŚ dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa dywanu w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-12-01 14:30:19
  do pobrania:  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-14/2022/ŚŚ dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-11-30 10:51:19
  do pobrania:  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-13/2022/ŚŚ - Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-11-24 12:36:42
  do pobrania:  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.2.1-12/2022/ŚŚ Dotyczy zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-10-12 08:40:44
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa I  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-12/2022/ŚŚ - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-09-27 14:30:54
realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddzia  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-7/2022 pn. "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. "RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"
2022-09-23 14:51:37
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-7/2022 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów kulinarnych w projekcie pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
2022-09-07 10:25:40
realizowanego przez Gminę Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0019/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społe  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.2.1-11/2022/ŚŚ
2022-08-16 13:57:32
Dotyczy zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”. Projekt jest współfinansowany ze śro  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 9.2.1-10/2022/ŚŚ
2022-08-10 14:02:54
Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profil  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.2.1-11/2022/ŚŚ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”
2022-08-08 14:01:23
realizowanego przez Gminę Wilczyce. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddzia  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 9.2.1-10/2022/ŚŚ
2022-08-01 10:50:12
dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych, oraz środków czystości i artykułów higienicznych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowo-prof  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 153
następne