Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
° Ogłoszenia o Zamówieniu
° Informacje z otwarcia ofert
° Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
° Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000,00 zł /netto/
° Plan zamówień publicznych
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o Zamówieniu strona główna 
Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu na "Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Przezwody, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Wilczyce oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Tułkowicach" Znak: ZP.271.2.2023
2023-02-02 16:20:16
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-cli  ...więcej

Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu pn: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce – powt.”
2023-01-11 14:38:06
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-cli  ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”
2022-11-21 10:42:17
  do pobrania:  ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.13.2022
2022-11-18 09:32:39
  do pobrania:  ...więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 3 oraz załączniki po modyfikacji - Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”
2022-11-14 12:55:48
  do pobrania:  ...więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2 oraz załączniki po modyfikacji - Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”
2022-11-10 15:10:49
do pobrania:  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.13.2022
2022-11-09 14:19:29
  do pobrania:  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informacja dla Wykonawców nr 1 dot. zamówienia pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”
2022-11-08 10:38:12
  do pobrania:  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”
2022-11-04 13:39:47
Do pobrania:    ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”
2022-09-26 09:27:53
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” ZP.271.10.2022
2022-09-16 14:46:53
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.10.2022
2022-09-14 14:06:55
Do pobrania:  ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2022-08-30 09:29:35
pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” Do pobrania:    ...więcej

Informacja dla Wykonawców nr 1 dot. postępowania pn. "Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”"
2022-08-26 14:15:20
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.9.2022
2022-08-22 13:37:35
Do pobrania:  ...więcej

Informacja dla Wykonawców nr 1 dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”
2022-08-16 12:19:18
do pobrania:  ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2022-08-16 09:53:23
pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce – 2 postępowanie” do pobrania:    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”
2022-08-11 11:39:11
Do pobrania:  ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2022-08-05 09:48:01
pn. „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2022/2023”   do pobrania:  ...więcej

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2022-08-03 10:48:26
„Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przezwody”   do pobrania:  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 35
następne