Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
° Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Decyzje środowiskowe > Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko strona główna 

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
 
 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu Odnowy Miejscowości Przezwody na lata 2010 - 2018"
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 08:49:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA - nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0752T Gałkowice Ocin – Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1+790.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-07 14:11:20, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku