Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > rok 2011 strona główna 

rok 2011
 
 Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:48:50, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:47:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:36:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:34:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok - narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:32:56, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:30:22, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:27:57, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:15:46, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:13:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:12:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:09:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:07:10, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:58:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:59:50, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 13:02:00, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 13:04:58, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 13:07:37, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 11:57:34, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 13:09:11, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 10:28:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 07 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 10:37:18, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12.09.2011r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą: "Remont z wyposażeniem budynku remizy(strażnicy) zlokalizowanej na działce o nr ewid. 256 w msc. Przezwody na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej", które zostało dofinansowane środkami finansowymi pochodzącymi z unii europejskiej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 10:21:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 10:12:52, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 września 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-22 09:59:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 września 2011r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 14:15:37 Informację zaktualizowano 2011-09-23 14:17:52, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 września 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 14:17:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 września 2011r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 11:12:35, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 10:38:52, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 10:40:37, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 10:41:53, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 10:45:11, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 10:50:46, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 10:53:38, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 11:03:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 11:06:03, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 11:07:41, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2011.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 11:11:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 11:13:38, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 11:15:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011rok
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 11:20:50, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Wilczycach
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 09:48:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21.12.2011r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce" w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół w Wilczycach , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 14:56:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 11:22:44, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 11:25:40, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku