Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > rok 2012 strona główna 

rok 2012
 
 Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 09:40:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 09:42:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 09:44:02, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:53:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:03:27, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:05:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:08:12, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:14:03, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:16:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:19:50, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:22:40, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:52:12, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:25:11, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:27:46 Informację zaktualizowano 2012-09-17 12:28:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:30:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:36:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:48:24, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:38:48, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 12:42:57, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 13:07:12, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 13:39:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 13:40:56, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 14:14:10, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 14:16:07, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 14:19:38, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 14:36:05, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 14:31:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 14:22:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Wilczyce za odpracowaniem
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 10:23:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 14:25:07, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 14:27:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 14:30:00, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 10:59:34, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 11:12:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 11:20:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 11:23:22, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 11:25:44, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku