Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
° Mienie komunalne
° Informacja o dotacjach z budżetu gminy
° Zadłużenie gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacja o majątku Gminy > Zadłużenie gminy strona główna 

Zadłużenie gminy
 
 

Zadłużenie gminy:


 


Stan na 31.12.2005 r. - 900.000,-zł


Stan na 31.12.2006 r. - 1.158.700,-zł


kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wilczycach.Stan na 31.12.2007r. - 840 000zł


Kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wilczycach


Stan na 31.12.2008r. - 560 000zł(kredyt)


Kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wilczycach


Stan na 31.12.2009r. - 1 280 000zł


Kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wilczycach - 280 000 zł, Kredyt na budowę dróg 880 000zł


Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 120 000zł


Zobowiązania na dzień 31.12. 2010 roku wynoszą 3 610 349,48 zł, w tym:


kredyt na budowę dróg zaciągnięty w 2009 r. 880 000 zł


kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2009 r. 120 000 zł


kredyt na budowę Centrum Kultury w Wilczycach zaciągnięty w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego 360 349,48 zł


kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. 2 300 000,00 zł


Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. roku wynoszą 3 252 500 w tym:


kredyt na budowę dróg zaciągnięty w 2009 r. 752 500,00 zł. 


kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. 2 200 000,00 zł. 


kredyt na spłatę zobowiązań z 2011 300 000,00 zł.


 


Zadłużenie Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2 545 000 zł.


 


1. Kredyt na budowę dróg zaciągnięty w 2009 r.  - 545 000 zł


 


2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. -  1 700 000 zł.


 


3. Kredyt na spłatę zobowiązań w 2011 r. - 300 000 zł.


 


 


Zadłużenie Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2013 r. wynosi 1 937 500 zł.


 


1. Kredyt na budowę dróg zaciągnięty w 2009 r.  - 337 500 zł


 


2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. -  1 300 000 zł.


 


3. Kredyt na spłatę zobowiązań w 2011 r. - 300 000 zł.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 14:38:10 Informację zaktualizowano 2014-02-05 09:38:21, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku