Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > rok 2014 strona główna 

rok 2014
 
 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 09:31:53, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 09:34:32, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 09:36:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 08:43:06 Informację zaktualizowano 2015-01-14 09:11:14, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 09:39:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 09:42:14, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie docodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 09:43:49, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Wilczyce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 10:03:24, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 09:45:25, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 maja 2014r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2014-05-14 12:18:30 Informację zaktualizowano 2014-05-14 12:19:06, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2014-05-14 12:20:49, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 10:16:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-22 09:25:00, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 10:21:03, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 10:25:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 10:26:42, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 10:29:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 10:31:03, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządznenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:31:10, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:29:25, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:27:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:25:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:23:44, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:21:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:20:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:18:50, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:17:18, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:15:21, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:13:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 09:30:44 Informację zaktualizowano 2015-01-16 09:33:38, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 09:59:45 Informację zaktualizowano 2015-01-16 10:07:18, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:11:20, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:07:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:04:05, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:01:57, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 07:47:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 13:22:41, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 07:45:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 07:43:14, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów, członków rad sołeckich i ustalenia regulaminu wyborów sołtysów i rad sołeckich
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 08:55:57, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku