Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Regulamin strona główna 

Regulamin
 
  Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 09:58:56 Informację zaktualizowano 2012-08-03 13:56:07, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Schemat Organizacyjny
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 09:59:59 Informację zaktualizowano 2012-09-18 13:57:05, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 2/ 2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 stycznia 2012 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wilczyce w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-27 14:30:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Kodeks etyki pracownika samorządowego Urzędu Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2012-03-15 11:27:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 sierpnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2012-09-18 14:33:42, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 03 kwietnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 11:53:20, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Schemat Organizacyjny Urzędu - Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 03.04.2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 11:55:07, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku