Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > rok 2016 strona główna 

rok 2016
 
 Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 14:21:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 14:18:38, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-22 12:18:41, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 14:08:40, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 14:05:38 Informację zaktualizowano 2016-08-19 14:11:22, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 14:03:27, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 12:04:09 Informację zaktualizowano 2016-08-19 12:11:24, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 14:01:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:59:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:50:42, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:48:25, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:46:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:43:14, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:41:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:37:15, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:31:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:29:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:10:21, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:08:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:06:42, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:04:22, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 13:02:24, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 13:04:21, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 12:58:30, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 12:22:13, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-22 12:20:52, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 12:20:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 12:18:36, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 12:16:00, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 11:40:42 Informację zaktualizowano 2016-08-19 11:53:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-08-22 13:50:34, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 11:35:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 64/2016 Wójt Gminy Wilczyce z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 11:39:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 11:41:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 02 września 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2016-09-02 14:21:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 11:42:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 11:46:05, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 11:49:06, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 11:52:05, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 11:54:02, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 11:57:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 11:59:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 12:03:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 13:00:56, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 12:14:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 12:17:47 Informację zaktualizowano 2016-11-25 12:18:41, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 12:33:56 Informację zaktualizowano 2016-11-25 12:36:35, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 11:31:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 11:29:44, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 11:27:34, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 11:25:08 Informację zaktualizowano 2017-02-03 11:25:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 11:22:31, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 11:20:15, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 11:17:56, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku