Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
° Ogłoszenia o Zamówieniu
° Informacje z otwarcia ofert
° Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
° Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000,00 zł /netto/
° Plan zamówień publicznych
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne > Informacje z otwarcia ofert strona główna 

Informacje z otwarcia ofert
 
 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Remont drogi gminnej nr 395007T w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300” (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2021-11-04 13:21:22, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn. „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km.” (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2022-02-08 13:23:21, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja z otwarcia ofert „Zakup i dostawa dla Urzędu Gminy w Wilczycach nowej koparko-ładowarki”
Data wprowadzenia informacji 2022-03-21 14:44:10, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce”
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 14:54:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki, Daromin, Przezwody, Wilczyce, Pęczyny, Zagrody, Łukawa, Ocinek”
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 14:03:10, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przezwody”
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 14:03:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2022/2023”
Data wprowadzenia informacji 2022-08-05 11:46:57, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce – 2 postępowanie” (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2022-08-16 13:21:24 Informację zaktualizowano 2022-08-16 13:22:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”
Data wprowadzenia informacji 2022-08-30 13:42:49, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.10.2022 (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2022-09-26 14:38:40, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.13.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 12:46:53, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce” ZP.271.12.2022 (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2022-11-21 14:01:50, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku