Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > rok 2017 strona główna 

rok 2017
 
 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:31:31, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:33:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:35:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:36:53, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:38:36, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-04-12 12:10:48 Informację zaktualizowano 2017-04-12 12:18:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:40:41, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:42:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:44:36, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:50:10, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:53:36 Informację zaktualizowano 2017-06-28 09:54:48, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:56:16, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:59:48, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 10:01:49, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 10:03:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 13:23:38, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu XI Gminnego Święta Plonów odbywającego się na Stadionie Sportowym w Wilczycach w dniu 06 sierpnia 2017 r."
Data wprowadzenia informacji 2017-07-21 08:38:32, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 13:25:36, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 13:27:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 13:30:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 13:35:49, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 13:37:53, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 13:39:58, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 13:41:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 13:44:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 14:44:38, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 14:47:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 14:49:14, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 14:56:05 Informację zaktualizowano 2017-11-28 14:57:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 12:57:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 14:58:01 Informację zaktualizowano 2017-11-30 14:59:06, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 14:53:52, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2024
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 14:44:48 Informację zaktualizowano 2017-11-30 14:47:49, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-28 14:59:07 Informację zaktualizowano 2017-11-30 13:25:56, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku