Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > rok 2008 strona główna 

rok 2008
 
 Zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:19:14 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:24:00, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 luty 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:22:48 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:24:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 10/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:24:44 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:24:34, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 11/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:27:30 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:24:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 

    Zarządzenie nr 12/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 marca 2008r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki zaliczonej do podsektora samorządowego za rok 2007.

http://www.wilczyce.pl/upload/zarz122008.pdf  
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-10 14:03:17 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:25:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 13/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:31:48 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:25:57, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 15/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:33:44 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:26:13, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 16/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:36:19 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:26:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 18/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-09-25 08:59:27 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:27:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 19/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 12:50:06 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:28:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 21/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 12:54:03 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:28:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 23/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20.05.2008r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat powstałych w infrastrukturze drogowej powstałej w wyniku działania powodzi wywołanej lokalnym oberwaniem się chmury tj. ulewnym deszczem w okresie od dnia 16.05.2008r. do 17.05.2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-09 11:51:26 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:28:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 24/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 12:56:58 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:29:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 26/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 13:01:46 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:29:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 27/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 13:19:24 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:29:37, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 29/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 13:22:27 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:29:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
  Zarządzenie nr 31/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22.07.2008r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. "Odbudowa drogi gminnej nr 004323T Dacharzów - Pęczyny na odcinku od km 1+837,00 do km 3 + 357,00 w m. Zagrody"
Data wprowadzenia informacji 2008-07-28 14:17:54 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:30:12, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 32/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 13:25:19 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:30:24, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 33/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 13:30:56 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:30:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 34/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31.07.2008r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań polegających na odbiorze dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Ocinek, Radoszki, Wilczyce, Przezwody i Daromin
Data wprowadzenia informacji 2008-07-31 11:36:18 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:30:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 35/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-09-25 08:42:57 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:31:07, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 36/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-09-25 08:50:00 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:31:21, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 39/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 13:35:33 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:27:27, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 40/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie wyodrębnienia kwoty na odbudowę drogi gminnej nr 004326T Daromin - Grochocice na odcinku od km 0 + 0,00 do km 1 + 308,00 w miejscowosci Daromin.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-25 10:02:33 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:31:34, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 41/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pt." remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowość Radoszki " dofinansowany ze środków FOGR.
Data wprowadzenia informacji 2008-09-02 12:18:48 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:31:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 42/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły w Darominie
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:39:37 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:32:14, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 44/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 13:38:35 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:32:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 45/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:10:52 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:32:49, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 46/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:18:31 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:33:06, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 47/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:20:20 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:33:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 49/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:22:22 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:33:37, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 

Zarządzenie nr 50/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 września 2008r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Wilczyce 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 09:57:29 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:33:50, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 51/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 września 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:43:20 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:34:05, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 52/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:25:12 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:34:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 53/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:27:54 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:34:34, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 54/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:48:44 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:34:48, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 55/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 października 2008 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pt." Odbudowa drogi gminnej nr 004326T Daromin - Grochocice na odcinku od km 0 + 0,00 do km 1 + 308,00 w m. Daromin"
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 13:44:08 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:35:02, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 56/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:02:00 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:35:25, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 58/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 października 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:50:42 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:35:38, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 59/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:04:02 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:35:53, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 60/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:29:55 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:36:06, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 61/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pt." Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół w Wilczycach na elewacji: północnej, wschodniej i zachodniej
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 14:49:46 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:36:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 62/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:31:38 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:37:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 64/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:06:07 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:37:22, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 65/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:08:37 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:37:41, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 67/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:33:54 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:37:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 68/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:35:22 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:38:12, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 69/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:36:44 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:38:24, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 70/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:39:00 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:38:42, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 71/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pt." remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Daromin" dofinansowany ze środków FOGR
Data wprowadzenia informacji 2008-12-10 10:22:42 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:39:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 72/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 04 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 12:58:53 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:39:18, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 73/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:40:32 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:39:31, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 74/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 13:42:55 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:39:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku