Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > rok 2007 strona główna 

rok 2007
 
 Zarzadzenie_nr9_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_19.03.2007r. w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanych opracowań pt. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich dla Gminy Wilczyce na lata 2007-2013" i "Opracowanie Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Wilczyce z wieloletnim planem inwestycyjnym"
Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 13:22:35 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:52:15, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr11_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_13.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-10 14:48:58 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:52:35, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr12_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_19.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 13:18:38 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:52:56, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr13_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_25.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-10 14:46:42 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:53:12, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr142007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_30.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-10 13:52:26 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:53:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr15_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_30.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-15 13:00:10 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:53:50, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr17_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_15.05.2007r. w sprawie: wyodrębnienia kwot na odbudowę drogi gminnej nr 005 Dobrocice
Data wprowadzenia informacji 2007-05-15 12:53:36 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:54:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr18_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_15.05.2007r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-24 14:47:24 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:54:18, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr23_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_31.05.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-12 08:45:59 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:54:41, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr24_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_08.06.2007r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "odbudowa drogi gminnej nr 005 Dobrocice"
Data wprowadzenia informacji 2007-06-12 08:49:58 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:54:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr25_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_13.06.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 07:20:07 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:55:13, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr26_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_28.06.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-06 07:23:33 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:55:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie_nr_27_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_10.07.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-17 11:40:22 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:55:42, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr28_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_19.07.2007r w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pt: "remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych łączący miejscowość Wysiadłów z miejscowoscią Ocinek"
Data wprowadzenia informacji 2007-07-20 13:29:53 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:56:02, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr29_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_30.07.2007r w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanego remontu mogiły poległych żołnierzy z II wojny światowej w Darominie
Data wprowadzenia informacji 2007-08-02 13:14:58 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:56:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie_nr_31_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_06.08.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-22 13:35:52 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:56:35, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr32_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_07.08.2007r w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-14 12:59:50 Informację zaktualizowano 2017-04-12 14:56:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie_nr_33_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_08.08.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-22 13:37:31 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:15:24, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr34_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_10.08.2007r w sprawie: wyodrębnienia kwoty na odbudowe drogi gminnej nr 004 Dobrocice
Data wprowadzenia informacji 2007-08-22 13:40:45 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:15:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr39_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_31.08.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-14 11:59:44 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:16:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr43_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_11.09.2007r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "odbudowa drogi gminnej nr 004 Dobrocice"
Data wprowadzenia informacji 2007-09-14 12:46:02 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:16:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie_nr_44_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_19.09.2007r. w sprawie: wyodrębnienia kwoty na odbudowę drogi gminnej nr 003 Dobrocice
Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 14:47:05 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:16:36, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie_nr_45_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_20.09.2007r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania "przebudowa drogi gminnej nr 004326 T Daromin - Grochocice i dróg wewnętrznych o nr ewidencyjnym 182 w miejscowości Daromin oraz o nr ewidencyjnych 989/2, 1196/1, 1055 w miejscowości Łukawa"
Data wprowadzenia informacji 2007-09-28 11:53:19 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:16:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr46_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_20.09.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-08 10:36:54 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:17:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie_nr_47_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce z dnia_25.09.2007r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21października 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-01 13:34:51 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:17:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr48_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_27.09.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-08 10:49:18 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:18:07, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr49_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_28.09.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-08 11:00:00 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:18:46, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr50_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_03.10.2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21października 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-08 10:15:57 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:19:02, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie_nr52_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_08.10.2007r w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pt: "Przebudowa drogi gminnej nr 004338T Wilczyce - Podłącze - Gałkowice - Ocin, drogi wewnętrznych o nr ewidencyjnych 275 w miejscowości Wysiadłów, dróg wewnętrznych o nr ewidencyjnych 304, 330 w miejscowości Pęczyny, drogi wewnętrznych o nr ewidencyjnym 470 w miejscowości Zagrody."
Data wprowadzenia informacji 2007-10-08 13:32:56 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:19:20, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie_nr_53_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_08.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 10:10:46 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:19:35, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie_nr_54_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_10.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 10:13:46 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:19:52, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie_nr_55_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_15.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 10:17:04 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:20:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie_nr_56_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_17.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 10:19:07 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:20:34, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie nr 57 2007 Wojta Gminy Wilczyce z dnia 17.10.2007r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-12 10:20:50 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:21:27, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie_nr_58_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_22.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 10:21:45 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:22:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 59/2007 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 13:05:57 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:22:16, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie nr 62 2007 Wojta Gminy Wilczyce z dnia 31.10.2007r. w sprawie powołania Komisji d/s kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do kształcenia zawodowego nauczycieli.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-12 10:22:59 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:22:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 

Zarzadzenie nr 63 2007 Wojta Gminy Wilczyce z dnia 12.11.2007r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2008 rok.


www.wilczyce.pl/upload/zarz632007.rar

 
Data wprowadzenia informacji 2007-12-06 12:29:39 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:22:52, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 64/2007 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 13:10:01 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:23:06, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 65/2007 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21.11.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-28 10:21:18 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:23:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarzadzenie nr 66 2007 Wojta Gminy Wilczyce z dnia 23.11.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-06 11:18:40 Informację zaktualizowano 2017-04-13 08:23:38, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku