Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
° Ogłoszenia o Zamówieniu
° Informacje z otwarcia ofert
° Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
° Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000,00 zł /netto/
° Plan zamówień publicznych
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne > Plan zamówień publicznych strona główna 

Plan zamówień publicznych
 
 Plan zamówień publicznych na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 09:28:53 Informację zaktualizowano 2019-07-10 11:40:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
  Plan zamówień publicznych na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 14:03:31, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Plan zamówień publicznych na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 10:16:32, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Plan zamówień publicznych na 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 10:50:21 Informację zaktualizowano 2021-10-19 09:59:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Plan zamówień publicznych na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-02-03 09:36:21 Informację zaktualizowano 2022-11-14 14:55:15, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Plan zamówień publicznych na 2023 rok
Data wprowadzenia informacji 2023-02-02 13:41:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku