Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > rok 2018 strona główna 

rok 2018
 
 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 14:17:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 14:24:22, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 14:26:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ujednolicenia zasad obliczania prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 14:30:07 Informację zaktualizowano 2018-03-06 14:31:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 14:34:00, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 14:35:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 09:36:07 Informację zaktualizowano 2018-05-18 10:00:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 11:26:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 11:29:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 11:41:16, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 11:43:38, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 11:46:00, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:25:37, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:19:15, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2018-06-20 10:18:51 Informację zaktualizowano 2018-06-20 10:19:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:17:20, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:14:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:12:18, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:10:14, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:08:18, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:04:35 Informację zaktualizowano 2018-12-05 13:05:31, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 12:59:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu XII Gminnego Święta Plonów odbywającego się na Stadionie Sportowym w Wilczycach w dniu 19 sierpnia 2018 r."
Data wprowadzenia informacji 2018-08-13 10:24:37, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 12:54:44, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 12:50:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 12:47:55 Informację zaktualizowano 2018-12-05 12:49:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:43:25, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 12:15:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 12:12:31, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 11:57:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:41:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:29:02 Informację zaktualizowano 2018-12-05 13:34:18, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 10:14:15 Informację zaktualizowano 2018-12-05 10:15:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 11:21:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku