Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory uzupełniające do RG 18.10.2020
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory Samorządowe 2018 strona główna 

Wybory Samorządowe 2018
 
 Zarządzenie Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Data wprowadzenia informacji 2018-03-08 12:38:07 Informację zaktualizowano 2018-03-08 12:39:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 08:29:08 Informację zaktualizowano 2018-08-30 08:30:44, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr XXXI/203/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 08:31:40, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr XLIV/623/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 08:35:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 sierpnia 2018 roku - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach w wyborach do Rady Gminy Wilczyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 12:44:19 Informację zaktualizowano 2018-08-30 08:32:33, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 08:46:31, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 08:18:05 Informację zaktualizowano 2018-08-30 08:43:46, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 września 2018 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 08:54:27, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 10:42:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 10:44:10, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 09:32:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 09:40:56, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Gminna Komisja Wyborcza w Wilczycach
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 09:44:03 Informację zaktualizowano 2018-09-21 13:53:07, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 12 września 2018 r. o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 09:46:57, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na radnych do Rady Gminy Wilczyce i na Wójta Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 09:49:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja dot. zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 14:44:42, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 września 2018 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 14:43:48, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 21:22:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 11:55:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wilczyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 11:43:58 Informację zaktualizowano 2018-10-03 11:49:02, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wilczyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 11:52:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 07:42:22, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokół z wyborów - Wybory do Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 07:44:18 Informację zaktualizowano 2018-10-24 07:44:56, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
Data wprowadzenia informacji 2018-10-26 08:13:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego
Data wprowadzenia informacji 2018-10-26 08:16:49, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku