Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > rok 2019 strona główna 

rok 2019
 
 Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 13:41:00, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 13:43:42, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 13:46:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 13:49:52, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 13:56:38, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 13:45:45 Informację zaktualizowano 2019-03-21 14:02:05, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 13:59:12, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2019-03-29 14:28:47 Informację zaktualizowano 2019-03-29 14:30:34, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 14:01:31, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 14:05:52, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 10:41:44, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 14:08:52, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 14:09:58, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 14:12:07 Informację zaktualizowano 2019-06-13 14:18:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 14:14:50, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 14:16:06, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 10:35:08 Informację zaktualizowano 2019-08-19 10:37:36, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 12:41:38, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 10:45:13, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 01 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 11:01:46, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 10:32:00, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 10:05:34 Informację zaktualizowano 2019-08-19 10:06:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 08:23:46 Informację zaktualizowano 2019-08-09 09:12:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 13:24:11 Informację zaktualizowano 2020-03-16 13:24:35, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 13:16:43 Informację zaktualizowano 2020-03-16 13:17:16, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku