Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory uzupełniające do RG 18.10.2020
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 strona główna 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
 
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 08:24:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 08:42:10, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 września 2019 roku w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 08:14:03, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
  Informacja dotycząca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 08:07:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń i losowań do obwodowych komisji wyborczych (pdf)
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 13:19:11, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Protokoły z losowań składów obwodowych komisji wyborczych (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 08:18:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 POSTANOWIENIE NR 208/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 08:56:27, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 POSTANOWIENIE NR 209/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 12:54:27, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2019-10-01 10:43:42, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku