Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > rok 2020 strona główna 

rok 2020
 
 Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 10:27:24 Informację zaktualizowano 2020-09-18 10:28:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 10:30:53, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 10:32:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 10:34:58, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie Gminy Wilczyce tj. na stanowisko ds. gospodarki odpadami i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 13:58:38 Informację zaktualizowano 2020-02-03 13:58:48, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
Data wprowadzenia informacji 2023-02-09 08:54:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 10:36:40, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-22 13:13:52 Informację zaktualizowano 2020-09-22 13:33:57, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 10:44:31, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronowirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Wilczyce (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 08:39:01 Informację zaktualizowano 2020-03-16 11:31:58, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Wilczyce, w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronowirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 11:30:43 Informację zaktualizowano 2020-03-16 11:32:07, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 10:45:40, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Wilczycach
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 12:55:30, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 10:47:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 14:22:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 14:24:34, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 14:30:02, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 14:31:08 Informację zaktualizowano 2020-09-18 14:34:27, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 07:48:07, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 07:50:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 07:52:44, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 07:55:46, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 08:25:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 08:31:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-09-28 14:24:14 Informację zaktualizowano 2020-09-28 14:31:11, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wilczycach w zamian za święta przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz 26 grudnia 2020 r. - tj. w innym dniu niż niedziela
Data wprowadzenia informacji 2020-08-12 12:50:02, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 08:43:29, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 08:46:10, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-01-19 11:38:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-01-19 11:36:18, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-01-19 11:32:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-01-19 11:26:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-01-19 10:43:06, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-01-19 10:35:19, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 12:02:24 Informację zaktualizowano 2020-12-15 12:57:00, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-12-15 13:15:35 Informację zaktualizowano 2020-12-15 13:16:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-01-19 10:30:55 Informację zaktualizowano 2021-01-19 10:40:18, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-01-19 10:26:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 

Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-19 07:44:20, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-01-18 14:50:24, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-01-18 14:48:31, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-01-18 14:44:17 Informację zaktualizowano 2021-01-18 14:44:40, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku