Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory uzupełniające do RG 18.10.2020
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory Prezydenta RP 2020 strona główna 

Wybory Prezydenta RP 2020
 
 Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-03 12:01:05, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja w sprawie dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 15:06:00 Informację zaktualizowano 2020-03-27 15:10:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 08:59:47 Informację zaktualizowano 2020-05-06 13:08:36, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-17 13:58:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 13:00:37, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 13:14:34, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 14:32:34 Informację zaktualizowano 2020-06-17 14:39:13, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 23:06:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 07:48:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 POSTANOWIENIE NR 94/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 10:30:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 40 W KIELCACH z dnia 15 czerwca 2020 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 10:37:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 14:51:06, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 08:04:25, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 POSTANOWIENIE NR 191/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 23:32:20, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 07:49:32 Informację zaktualizowano 2020-07-01 07:50:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku