Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory uzupełniające do RG 18.10.2020
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory uzupełniające do RG 18.10.2020 strona główna 

Wybory uzupełniające do RG 18.10.2020
 
 POSTANOWIENIE NR 266/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wilczyce w okręgu wyborczym nr 8
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 10:33:16, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 ZARZĄDZENIE Nr 85/2020 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce w okręgu wyborczym nr 8
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 10:35:16, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 5 sierpnia 2020 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 10:37:21, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 5 sierpnia 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 10:39:05, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 5 sierpnia 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 10:41:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 5 sierpnia 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 10:42:46, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 5 sierpnia 2020 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 10:43:59, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 POSTANOWIENIE NR 271/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 13:29:36, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 12:10:31, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Postanowienie Nr 281/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach
Data wprowadzenia informacji 2020-09-10 09:19:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Postanowienie Nr 282/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-09-10 09:23:20, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 11 września 2020 r. o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2020-09-14 12:25:50, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 18 września 2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-09-28 13:10:45 Informację zaktualizowano 2020-09-30 14:53:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 8 października 2020 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wilczyce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8
Data wprowadzenia informacji 2020-10-08 09:45:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku