Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > rok 2022 strona główna 

rok 2022
 

Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Wilczycach na 2022 rok

Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok

Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 14/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (do

Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2021 rok

Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Wójta Gminy Wilczyce w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy.

Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu XVI Gminnego Święta Plonów odbywającego się na Stadionie Sportowym w Wilczycach w dniu 7 sierpnia 2022 r."

Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2023-2027

Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-23 10:01:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku