Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
° sprawozdanie z realizacji budżetu
° Bilans z wykonania budżetu
° Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
- do 2020 r.
- rok 2021
- rok 2022
- rok 2023
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej > rok 2023 strona główna 

rok 2023
 

Uchwała nr 1/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Wilczyce na 2023 rok

Uchwała nr 2/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-19 12:34:40, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku