Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
- sesja 41
- sesja 42
- sesja 43
- sesja 44
° rok 2023
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2022 > sesja 44 strona główna 

sesja 44
 

Uchwała Nr XLIV/313/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2023-2027

Uchwała Nr XLIV/314/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2023 rok

Uchwała Nr XLIV/315/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku

Uchwała Nr XLIV/316/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Uchwała Nr XLIV/317/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023

Uchwała Nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasnowania (...)

Uchwała Nr XLIV/319/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2023 r.

Uchwała Nr XLIV/320/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilczyce na lata 2023-2026

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego dot. uchwały Nr XLIV/318/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-20 10:31:56, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku