Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referaty - stanowiska pracy strona główna 

Referaty - stanowiska pracy
 

1. Referat Organizacyjny
- Sekretariat tel. (015) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93, fax. 837-72-36.
- Biuro Rady Gminy
- ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na alkohol, straże
- obsługa informatyczna

2. Referat Finansowo - Budżetowy
- księgowość budżetowa
- księgowość podatkowa
- wymiar podatkowy
- księgowość budżetowa - oświatowa

3. Referat Spraw Obywatelskich, USC i oświaty
- ewidencja ludności i dowodów osobistych
- sprawy wojskowo - obronne
- obsługa administracyjno - organizacyjna szkół

4. Referat rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, planowania, inwestycji i zamówień publicznych.

- organizacja przetargów

- gospodarowanie mieniem gminnym

- sprawy z  zakresu planowania przestrzennego, rolnictwa i ochrony środowiska

5. Referat Gospodarki Komunalnej

- sprawy z zakresu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- sprawy z zakresu dostarczania wody 

- bierzące utrzymanie dróg gminnych

 

 

Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy

Nr pokoju

Stanowisko pracy

Telefon kontaktowy

Nr wewnętrzny

1

Wójt Gminy

(15) 837 72 75

20

1

(sekretariat) Dodatki mieszkaniowe, zezwolenia na alkohol

(15) 837 72 75

33

2

Sprawy obronne, obrona cywilna, ewidencja ludności, zarządzanie kryzysowe

- Urząd Stanu Cywilnego

(15) 837 72 75

22

3

Skarbnik Gminy

(15) 837 72 75

30

4

Księgowość

(15) 837 72 75

21

5

Sekretarz Gminy, promocja Gminy,

(15) 837 72 75

23

6

Księgowość budżetowa oświaty, oświata,  

(15) 837 72 75

25

5 (parter)

Referat Gospodarki Komunalnej

(15) 837 72 75

26

7

Rolnictwo, gospodarka gruntami

(15) 837 72 75

28

8

Ewidencja działalności gospodarczej, ochrona przeciwpożarowa (OSP), obsługa Rady Gminy

(15) 837 72 75

29

9

Informatyk, zamówienia publiczne,

(15) 837 72 75

35

10

Inwestycje, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska

(15) 837 72 75

27

11

Księgowość podatkowa, wymiar, pobór podatku i opłat

(15) 837 72 75

24

14

Gospodarka Odpadami

(15) 837 72 75

32

 
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 12:55:25 Informację zaktualizowano 2016-10-17 14:32:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku