Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 
Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Wilczyce przeznaczonych do dzierżawy
2023-01-26 11:52:31
Wójt Gminy Wilczyce informuje, że do publicznej wiadomości został podany poprzez wywieszenie na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Wilczyce oraz na stronie internetowej Gminy Wilczyce - www.wilczyce.pl,  ...więcej

WYNIKI KONSULTACJI SPOEŁECZNYCH WS. MIEJSCOWOŚCI BUGAJ
2023-01-20 14:05:54
W związku z przeprowadzonymi w dniu 27.12.2022 roku konsultacjami społecznymi w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Bugaj (kolonia, część miejscowości Bożęcin) na Bugaj (wieś) Gmina Wilczyce udostępnia protokół   ...więcej

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w OSP na terenie Gminy Wilczyce
2023-01-18 08:04:59
do pobrania:  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2023 roku
2023-01-16 14:33:06
     ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż następujących składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Wilczyce
2023-01-11 10:49:56
Wójt Gminy Wilczyce ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż następujących składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Wilczyce: ·         Ciągnik rolniczy   ...więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
2023-01-09 10:30:52
  ...więcej

Konsultacje społeczne w miejscowości Bugaj
2022-12-20 14:56:31
KONSULTACJE SPOŁECZNE W  MIEJSCOWOŚCI BUGAJ Informuje się, że w dniu 08 marca 2022 r. do Urzędu Gminy w Wilczycach wpłynęła informacja z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, iż miejscowość Bugaj wystę  ...więcej

XLIV Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-12-20 14:49:05
Ogłoszenie    W dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Wilczyce.    Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmie  ...więcej

XLIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-11-21 11:29:23
Ogłoszenie  W dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej   ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż następujących składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Wilczyce
2022-11-14 13:31:10
Wójt Gminy Wilczyce ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż następujących składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Wilczyce: Ciągnik rolniczy Zetor 8145 o numerze rejestrac  ...więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
2022-11-10 14:25:46
Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zapraszam wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz  ...więcej

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030
2022-11-10 13:25:36
  ...więcej

Informacja o przystąpieniu do programu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego
2022-11-03 13:38:22
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej
2022-10-20 14:35:32
do pobrania:  ...więcej

XLII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-09-22 12:29:17
Ogłoszenie  W dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Transmijsa on  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej
2022-09-20 14:04:09
do pobrania:  ...więcej

Rozpoczęcie konsultacji społecznych na temat Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz
2022-09-05 14:15:49
OgłoszenieWójta Gminy Wilczyce z dnia 05 września 2022 r.o rozpoczęciu konsultacji społecznych na temat Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz Podstawa prawna konsultacji 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o&  ...więcej

XLI Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-08-19 08:51:26
Ogłoszenie  W dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Tran  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2022-08-01 13:08:00
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2022-06-24 09:40:26
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 68
następne