Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 
XXXIX Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-05-09 11:31:37
Ogłoszenie  W dniu 12 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej   Transmijsa on-line  ...więcej

XXXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-04-06 13:18:21
Ogłoszenie  W dniu 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej   Transmijsa o  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
2022-03-21 11:06:30
  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie Gminy Wilczyce
2022-03-17 14:54:06
Do pobrania: - ogłoszenie wraz z wykazem (pdf)  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
2022-03-07 14:20:34
Wilczyce, dn. 07.03.2022 r. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert   Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultur  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dot. postępowania pod nazwą: Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczyce
2022-02-25 11:26:33
Wilczyce, dn. 25.02.2022 r.   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert   Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pom  ...więcej

XXXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-02-18 12:17:33
Ogłoszenie  W dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej  - porządek obrad (PD  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2022-02-14 12:56:01
do pobrania: - Informacja o wynikach (PDF)  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
2022-02-02 13:28:35
Wilczyce, dn. 02.02.2022 r. Ogłoszenie                        Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003   ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2022 roku.
2022-01-31 13:03:56
31.01.2022   Ogłoszenie       Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) oraz uch  ...więcej

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WILCZYCE
2022-01-28 09:48:59
Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych do pobrania: - Ogłoszenie o naborze (PDF)  ...więcej

INFORMACJA DOT. OGŁOSZONEGO KONKURSU - Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych
2022-01-27 13:05:19
  ...więcej

XXXVI Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-01-20 14:27:06
Ogłoszenie  W dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porządek o  ...więcej

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WILCZYCE
2022-01-10 10:58:36
Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych Do pobrania: - Ogłoszenie o naborze (PDF)  ...więcej

XXXV Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-12-22 14:07:49
Ogłoszenie  W dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej do pobrania: - por  ...więcej

XXXIV Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-12-09 09:20:50
Ogłoszenie  W dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - po  ...więcej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilczyce przeznaczonych do najmu
2021-11-25 12:37:54
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuje: o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 25 listopada 2021 r. do 16 grudni  ...więcej

XXXIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-10-29 11:04:09
Ogłoszenie  W dniu 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: -   ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
2021-09-30 13:36:02
dot. projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0068/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na   ...więcej

Zmiana adresu transmisji i nagrań sesji Rady Gminy Wilczyce
2021-09-24 14:03:06
Od dnia 24 września br. obrady sesji Rady Gminy Wilczyce będą transmitowane na żywo na specjalnej platformie: https://transmisjaobrad.info/channels/186/gmina-wilczyce/live   Na tej stronie będą również zamieszczane nag  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 111
następne