Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 
XXXII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-09-21 07:47:25
Ogłoszenie  W dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząd  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
2021-09-20 11:31:16
  ...więcej

XXXI Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-08-04 07:26:24
Ogłoszenie  W dniu 12 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząd  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
2021-07-21 21:00:40
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2021 roku, pod nazwą: "Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczy  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku.
2021-07-08 13:47:03
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2020 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
2021-07-08 13:43:27
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0196 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr 746/1 obręb Wilczyce, wpisanej do KI1S/00059290/0.
2021-06-28 07:13:42
  Wójt Gminy Wilczyce ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0196 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr 746/1 obręb Wilczyce, wpisanej do KI1S/00059290/0.   Cena wywoł  ...więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2021 roku
2021-06-23 13:07:08
 Ogłoszenie       Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) Nr XXIII/164/2020 Rad  ...więcej

XXX Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-06-08 13:31:48
Ogłoszenie  W dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porzą  ...więcej

XXIX SESJA RADY GMINY WILCZYCE
2021-05-24 12:00:38
Ogłoszenie  W dniu 28 maja 2021 r. (piątek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej do pobrania: - porz  ...więcej

XXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-04-30 22:45:04
Ogłoszenie  W dniu 11 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząde  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
2021-04-26 12:10:12
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w dziedzinie kolarstwo
2021-04-13 14:40:48
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0196 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr 746/1 obręb Wilczyce, wpisanej do KI1S/00059290/0.
2021-03-26 07:57:01
                                                                         ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w dziedzinie kolarstwo
2021-03-17 14:31:59
Wilczyce, dn. 17.03.2021 r. Ogłoszenie                        Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003   ...więcej

XXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-03-12 12:05:24
Ogłoszenie  W dniu 17 marca 2021 r. (środa) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząde  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od 4 marca 2021 r. do 25 marca 2021 r. wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu położonej na terenie Gminy Wilczyce.
2021-03-09 14:00:50
04.03.2021 Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od   ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
2021-03-09 13:50:15
Wilczyce, dn. 08.03.2021 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fiz  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO NAJMU, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY WILCZYCE
2021-02-25 12:29:33
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2020.1990 t.j. z dnia 2020.11.12) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od 25 lutego 2021 r. do 11   ...więcej

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM
2021-02-22 12:19:44
Dokumenty do pobrania: Karta Informacyjna Nieodpłatna Pomoc Prawna Karta Informacyjna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Karta Informacyjna Nieodpłatna Mediacja Karta Informacyjna  Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestęp  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 91
następne