Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 
WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WILCZYCE
2020-11-26 11:24:53
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 26 listopada 2020 r.   ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PRACOWNIK DS. GOSPODARKI ODPADAMI
2020-11-02 10:42:32
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
2020-10-20 12:27:50
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska
2020-10-02 07:54:38
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych
2020-10-01 13:11:57
  ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WILCZYCE
2020-09-11 13:34:07
  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT dot. postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinomi osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku, pod nazwą: "Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczyce"
2020-08-21 14:10:26
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 04 sierpnia 2020 r. . dot. wydania decyzji Nr XXVII/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na budowie nowego budynku garażowego z pomieszczeniami biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki (PDF)
2020-08-06 07:39:55
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 04 sierpnia 2020 r. dot. wydania decyzji Nr XXVI/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku nr 5, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki
2020-08-06 07:27:48
  ...więcej

POSTANOWIENIE NR 266/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wilczyce w okręgu wyborczym nr 8
2020-07-22 10:22:54
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku.
2020-07-20 12:19:30
Ogłoszenie       Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.)  oraz  Uchwały N  ...więcej

NIEODPŁATNE PUNKTY POMOCY PRAWNEJ
2020-07-15 13:01:12
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA I DZIERŻAWY POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WILCZYCE
2020-07-09 14:12:55
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 09 lipca 2020 r. do 30   ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 02 lipca 2020 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku nr 5, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki.
2020-07-06 14:22:27
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 02 lipca 2020 r. . dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na budowie nowego budynku garażowego z pomieszczeniami biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki.
2020-07-06 14:11:08
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.
2020-06-30 14:42:33
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2019 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia (PDF)
2020-06-30 14:07:36
  ...więcej

Raport o stanie gminy za 2019 rok.
2020-06-04 09:52:12
  ...więcej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sandomierskim
2020-05-19 11:52:51
INFORMACJA OGÓLNA OD STYCZNIA 2019 ROKU DARMOWA POMOC PRAWNA BĘDZIE UDZIELANA MIESZKAŃCOM POWIATU SANDOMIERSKIEGO WEDŁUG NOWYCH ZASAD. Z POMOCY BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ ZNACZNIE SZERSZY KRĄG OSÓB ZAINTERESOWANYCH, GDYŻ OD   ...więcej

WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WILCZYCE
2020-04-16 08:32:42
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 16 kwietnia 2020 r. do   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 64
następne